KURS EĞİTMENİ

Eğitmenler ve ilgili uzmanlar  MBO Bünyesindeki
BİHÖM  Bilge İnovatif ve Hibrit Öğretim Merkezinde
devam eden kurs ve atölyelerde görevlendirilecektir.

 BİHÖM Hafta İçi ve Hafta Sonu Kurs/Atölyelerinde
görevlendirilmek üzere Ders Saat ücretli
1 (bir) Bale-Dans eğitmeni alınacaktır.
Başvuru için >>

 Başvurunuz gelecek dönemlerdeki ihtiyaç durumuna göre
değerlendirilerek sonucu hakkında size
geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru için >>

MBO ÇALIŞAN  ADAY AYDINLATMA METNİ
MBO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI RIZA ONAY FORMU
MBO İNTERNET VE ÇEREZ YAZILIMI

Edit